การตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญอย่างไร

by dailylifestyle
ตรวจสุขภาพประจำปี

โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามาก ๆ ค่ะทุกคน แม่ว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราดีแค่ไหน เราก็ไม่ควรที่จะละเลยการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นมาก ๆ เพื่อตรวจความสมบูรณ์ร่างกายของเรา เพื่อที่จะรักษาได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอาการเจ็บป่วย และที่สำคัญ คือหาทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคร้ายกับตัวเรา เมื่อเรารู้ว่าเรามีความเสี่ยงเหล่านั้นอยู่ วันนี้ Dailylifestyle จะพาทุกคนไปดูความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปีกันค่ะไปติดตามกันได้เลย

ใครบ้างที่ควรตรวจสุขภาพประจำปี

ผู้ที่จะได้รับการตรวจจะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปค่ะ อันดับแรกเราจะต้องตรวจคัดกรองมะเร็งก่อน ซึ่งเพศชายจะต้องตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก เพศหญิงจะต้องตรวจความเสี่ยงของมะเร็งเต้านม รวมถึงมะเร็งรังไข่และจะต้องตรวจโรคทางพันธุกรรมด้วย สำหรับคนที่เคยมีประวัติอยู่ในครอบครัวที่เป็นโรคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต เกาต์ และโรคมะเร็ง คนที่ควรตรวจอีกกลุ่มหนึ่งคือ คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่สัมผัสกับสารเคมีบ่อย ๆ ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี เป็นมลพิษต่าง ๆ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ต้องตรวจอะไรบ้าง

สำหรับการตรวจสุขภาพ จะมีรายการตรวจดังต่อไปนี้ ตรวจชีพจร ตรวจดัชนีมวลกาย ตรวจความดันโลหิต เม็ดเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด  ระดับไขมันในเลือด ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการตรวจหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคความดันโลหิตทั้งต่ำและสูง ตรวจหาค่าไตและค่าตับ ตรวจหาระดับกรดยูริค สำหรับการตรวจทั้งหมดนี้ จะนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์และค้นหาความผิดปกติ ถ้าหากว่าตรวจพบสิ่งผิดปกติ จะมีคำแนะนำและแนวทางการรักษาให้กับเราได้ปฏิบัติตามกัน การตรวจสุขภาพประจำปี ควรจะตรวจอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะ สำหรับใครที่มีความเสี่ยงสูงให้ตรวจทุก ๆ หกเดือนจะดีมากค่ะ

ตรวจสุขภาพประจำปี

ประโยชน์การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพ ทำให้ตัวเราพบความเสี่ยงของร่างกายที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ ในอนาคตได้ ทำให้เราป้องกันและหาแนวทางการรักษาได้ทันค่ะ
  • ลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดการลุกลามของโรคภัยต่าง ๆ และมีเวลาให้ศึกษาวิธีการรักษาที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
  • ช่วยลดสภาวะการแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดโรคร้ายแรงกับร่างกายของเรา
  • ช่วยลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น
  • เมื่อเราพบความผิดปกติของร่างกายของเรา จะได้ใช้ชีวิตแบบไร้กังวล
ตรวจสุขภาพประจำปี

เห็นแบบนี้แล้ว ใครที่ไม่เคยตรวจสุขภาพประจำปีเลย หรือสองสามปีตรวจครั้ง ต้องหันกลับมาตรวจกันแล้วค่ะ เพราะเรื่องนี้สำคัญกับตัวของเราเองมาก ๆ เมื่อพบสภาวะที่ผิดปกติของร่างกายจะได้รับมือให้ทันค่ะ

You may also like

Leave a Comment